Ochranný lak na DPS PLASTIK 70 - 400m sprej

OL-PLASTIK70-400-S

Kvalitní bezbarvý, nevodivý, UV odolný lak ve spreji PLASTIK 70.

480,00 Kč s DPH
396,69 Kč bez DPH
Počet
2-3 dny

visa

Univerzální rychleschnoucí ochranný lak ve spreji pro desky plošných spojů, elektro spoje. Chrání před vlhkostí a vlivem prostředí a UV. PLASTIK 70 je rychleschnoucí průsvitný akrylátový povlak s dobrými dielektrickými vlastnostmi. Ochraňují DPS nebo jiné díly před korozívními (atmosférickými) vlivy. Tato vrstva rovněž chrání DPS před svodovými proudy a zkraty.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

  • Typ: sprej
  • Typ chemikálie: ochranný povlak
  • Dielektrická pevnost (kV/mm): 80
  • Podoba (skupenství): aerosol
  • Výrobce: Kontakt chemie
  • Použití: plošné spoje
  • Barva: bezbarvý
  • Objem (ml): 400
  • Hmotnost (g): 398

Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


 


Parametry

LED Příslušenství
Ostatní

Kód

ean13
5412386058622
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.