LED žárovky jsou považovány za osvětlení nové generace, LED osvětlení je šetrné k životnímu prostředí a nabízí velmi ekonomické řešení osvětlení pro vybavení stávajících a nových budov. Kromě výhod dlouhodobé úspory v účtech za energii, nabízí LED žárovky lepší svítivost a snížení spotřeby údržby svítidel. Přirozený technický vývoj, který sleduje pokroky a trendy ve vědě a technice za účelem vývoje nových, lepších a ekologičtějších produktů osvětlovacích systémů nás dovedl od olejových lamp přes svíčky, žárovky až k LED žárovkám. Existují určité důvody pro tyto technologické změny, zejména omezení starších zdrojů světla jako jsou: olejové lampy a svíčky - produkují saze a emise oxidu uhličitého a stopové množství oxidu uhelnatého (toxická látka). Žárovky - konzumují nadměrné množství energie. Kompaktní zářivky (CFL) - poměrně dlouhý start do plné intenzity svítivosti, obsahují jedovaté plyny, nevhodné pro časté zapínání/vypínání. Vyzařují elektromagnetické radiace, karcinogeny, UV a IR záření. CFL žárovky - obsahují rtuť, rtuť je toxická látka nebezpečná pro lidský život. Pokud žárovka praskne, tak každá osoba přichází do kontaktu s toxickou látkou.

V dnešní době je nejlepší volba právě pro LED produkty, které volí většina lidí pro své osvětlení. LED žárovky jsou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí člověka. LED žárovka má řadu výhod oproti jiným formám osvětlení, které jsou používány v domácnosti , firmách, budovách, halách nebo kancelářích. LED žárovky lze zakoupit v různých teplotách chromatičnosti, takže pro každý účel lze nalézt to pravé LED světlo. LED žárovky postupně nahrazuji klasické žárovky. Velké společnosti snižují své náklady použitím LED produktů. Všechny tyto poznatky jasně ukazují, že LED osvětlení je osvětlením budoucnosti.

Výhody LED žárovek

1. Úspora energie:

Úspora elektrické energie při použití LED žárovek a LED světelných zdrojů může být až 90%. Využití LED žárovek je energeticky velmi úsporné ve srovnání s jinými zdroji osvětlení. Množství energie potřebné k napájení LED žárovek je mnohonásobně menší než je požadováno v klasických žárovkách, úsporkách a kompaktních zářivkách. LED diody ušetří velké množství energie. Jejich použití v domácnosti nebo v pracovním prostředí výrazně sníží měsíční účty za energii.

2. Dlouhá životnost:

LED osvětlení má delší životnost (10 a více let). V hodinách se u LED produktů specifikuje od 30 000 až 80 000 hodin. Např. klasická lineární halogenová žárovka má životnost cca. 2 000 hodin, LED žárovky mají životnost udávanou v rozmezí 30 000 - 80 000 hodin. Proto nemusíte tak často měnit žárovky. Odpadá investice na údržbu světelných řešení. LED produkty jsou také odolné vůči mechanickému poškození a vibracím. U zářivek je obvyklý údaj 8 000 – 12 000 hodin a u typických žárovek 1 000 – 2 000 hodin.

3. Větší účinnost (svítivost/výkon):

Mají asi 10× větší účinnost (svítivost/výkon) než žárovky, asi 2× větší než zářivky (nejmodernější přes 150 lm/W), to je užitečné v zařízeních napájených bateriemi, nebo v úsporných zařízeních.

4. Neškodí časté zapínání/vypínání:

LED žárovkám, produktům neškodí časté vypínání a zapínání, na rozdíl od žárovek, především halogenových, které mohou při častém zapínání a vypínaní snadno shořet, velice náchylné jsou na toto zářivky, u nichž se obvykle přepálí jedno ze žhavicích vláken.

5. Šetrné k životnímu prostředí:

LED produkty neobsahují žádné toxické látky, olovo a rtuť (tyto toxické látky obsahují např. CFL produkty) . Proto mohou být LED produkty použité kdekoli, bez obavy jejich poškození a následné recyklace.

6. Nevyzařují UV:

LED osvětlení vytváří málo infračervené světlo a v blízkosti bez emisí UV. Vzhledem k tomu LED osvětlení je velmi vhodný nejen pro výrobky a materiály, které jsou citlivé na teplo v důsledku ve prospěch malé emise tepelné vyzařování, ale také pro osvětlení UV citlivých předmětů nebo materiálů takového v muzeích, galeriích, archeologických lokalit atd.

7. Svítí okamžitě na plný výkon:

Po zapnutí svítí LED žárovka okamžitě na plný výkon, v důsledku toho LED žárovkám nevadí časté zapínání a vypínání nebo svícení na krátkou dobu. V LED žárovkách neexistují žádné vlákna jako v klasické žárovce. Není třeba jejich zahřátí před tím, než se rozsvítí, jako je tomu v případě vláknových žárovek. Takže, zapnutí nebo vypnutí LED žárovky je okamžité.

8. Efektivnost světelného toku:

Pouzdro LED čipu nebo celého svítidla může být díky LED technologii navrženo tak, aby soustředilo světlo přímo na určité místo. Světelný úhel se dá nastavit od 5° až do 360°. Světelné tepelné (žárovky) a fluorescenční (zářivky) většinou potřebují k soustředění světla vnější optickou soustavu.

9. Lepší stmívací systémy:

LED stmívací žárovky nemění při ubírání intenzity, regulaci kde dochází ke snížení napájecího svou barvu, na rozdíl od žárovek, které při snížení napájení vydávají žlutější světlo.

10. Kompaktní rozměry:

LED čipy, diody jsou rozměrově ve srovnání s klasickými zdroji světla velice malé, mají kompaktní rozměry a proto mohou a jsou osazovány do plošných spojů, výrobci tak mohou produkovat různorodá světelný zařízení.

11. Nízká pracovní teplota:

LED světelné zdroje nevydávají do okolí tolik tepelné energie jako klasické vláknové žárovky nebo například halogenové svítidla, reflektory, které mohou při častém zapínání a vypínaní snadno shořet, v horším případě může dojít k požáru.

Nevýhody LED žárovek

1. Vyšší pořizovací náklady:

Mají vyšší pořizovací náklady (počítáno v ceně za lumen), než tradiční světelné zdroje. Kvalitní LED produkt si i v dnešní době drží svou cenu, je to dáno použitím kvalitních materiálu. Přesto všechno neustálý vývoj LED technologie posunuje tuto hranici a LED produkty, LED žárovky se dají pořídit již za nižší cenu.

2. Napájení:

Musí se pro napájení dodržet správná polarita a hodnota napětí.

3. Životnost závisí na teplotě:

Jejich životnost hodně závisí na teplotě. Používání LED na hranici proudových specifikací může vést k přehřátí pouzdra LED a k následnému selhání zařízení. V případech vyšších teplot se musí zajistit dostatečné chlazení. To je obzvláště důležité v automobilech a zařízeních pro vojenské nebo lékařské účely, které musí fungovat v širokém rozsahu teplot a jsou u nich kladeny vysoké požadavky na spolehlivost

Tým LEDme