Reklamace / RMA


Pro zadání reklamace využijte tento formulář, řádně vyplněný a podepsaný zašlete nebo doručte se zbožím na adresu naší provozovny.

Reklamace / RMA

Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte tento formulář,  řádně vyplněný a podepsaný zašlete nebo doručte se zbožím na adresu naší provozovny.

Odstoupení od kupní smlouvy